Dalkia Poznań

Telefony

Centrala

tel.: (61) 82 11 000
tel.: (61) 86 13 300
e-mail: dpp.dalkia@dalkia.pl
fax:  (61) 86 14 644

Sekretariat Zarządu
tel.: (61) 86 13 400

Wydział Obsługi Odbiorców
tel.: (61) 65 75 560 (561)

Kontakt dla mediów
Bartłomiej Pawluk - Dyrektor Biura Komunikacji
tel.: 667 624 476

Oddziały Obsługi Klienta

Zakład Sieci Cieplnej
os. Orła Białego 72a

Oddział Obsługi Klienta ZSC/01
os. Orła Białego 72a
tel. (61) 87 89 812

Oddział Obsługi Klienta ZSC/03
ul. Gen. St. Maczka 16a
tel. (61) 84 86 992

Oddział Obsługi Klienta ZSC/04
ul. Nad Potokiem 17a
tel. (61) 84 20 305

 

Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Arciszewskiego 25a

Oddział Obsługi Klienta ZEC/02
tel. (61) 88 61 410

Zgłoszenia awarii - pogotowie ciepłownicze

Telefon: 993